Nie przeGAP 2024 – podsumowanie konferencji

Nie przeGAP 2024 – podsumowanie konferencji

18 marca 2024 roku w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie odbyła się Konferencja Quo Vadis, Europo?, będąca inauguracją kolejnego roku działalności Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP). 

Konferencja rozpoczęła się szczegółowym omówieniem działalności Fundacji GAP, której misją jest tworzenie podstaw merytorycznych i edukacja w kierunku ekonomii wartości. Konferencja stanowiła miejsce wymiany wiedzy i spojrzeń ekspertów, a także dyskusji na temat kierunków rozwoju Europy. Podczas rozmów wybrzmiała konieczność współpracy i solidarności między państwami członkowskimi, aby skutecznie odpowiadać na współczesne wyzwania i budować lepszą przyszłość dla wszystkich. Wśród ekspertów  gościliśmy m.nin.: Annę Radwan-Röhrenschef – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Bartłomieja Balcerzyka – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Dagmarę Bednarczyk – ekspertkęa ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City, Filipa Skawińskiego – Policy Analyst, Komisja Europejska. 

Temat Quo Vadis, Europo?, który towarzyszył nam podczas tego dnia, był to wstępem do przewodniego hasła tegorocznego Kongresu Open Eyes Economy Summit (OEES) – flagowego projektu Fundacji GAP. – Dusza Europy tak brzmi motyw, wokół którego będą toczyły się debaty i dyskusje już 19-20 listopada w Krakowie. Pomysł motywu przewodniego Kongresu OEES pojawił się w kontekście nie tylko 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej czy prezydencji, ale potrzeby przemyślenia i przewartościowania drogi, jaką Europa przeszła i w której my jako Polska uczestniczymy. Przy czym to przewartościowanie musi być rozpięte. Należy popatrzeć na związki różnych aspektów podmiotowości.Musi zaczynać się ono od człowieka, jednostki, poprzez lokalność, regiony w Unii Europejskiej, kraje Europy i świat. Tu wszystko jest ze sobą integralne. Jako Polska potrzebujemy Unii Europejskiej, ale starajmy się być jej równie potrzebni, jak ona nam – mówił prof. dr hab. Jerzy Hausner, inicjator ruchu Open Eyes Economy i Przewodniczący Rady Programowej OEES.

Wydarzenie i publikacje w ramach działalności Fundacji GAP w 2024 roku

Kongres OEES to najbardziej znaczące wydarzenie organizowane przez Fundację GAP. Stanowi on punkt kulminacyjny całorocznych działań wokół ruchu społeczno-intelektualnego Open Eyes Economy. Celem ruchu jest promowanie ekonomii wartości poprzez prowadzenie think tanku OEES HUB jako centrum myśli eksperckiej, wydawnictwa specjalistycznego oraz organizację wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Gospodarowanie wodą jako wyzwanie rozwojowe, miasto regeneracyjne, społeczeństwo wysokich kompetencji, solidarni w rozwoju, gospodarka żywnościowa i Zielony Ład, ekonomiczna wiarygodność państwa, gospodarka i zdrowie – to 7 obszarów tematycznych, wokół których w latach 2023-25 koncentruje się działalność Open Eyes Economy. 

Listopadowy szczyt ekonomii wartości OEES poprzedzać w tym roku będą:

Wodny Okrągły Stół „Woda w rolnictwie – zagrożenia i szanse” – 24 kwietnia, Wrocław

Kongres Regeneracja Miast „Kultura Miasta Regeneracyjnego” – 14-15 maja, Łódź

cykl Solidarni w rozwoju – maj-grudzień, Gdańsk i Pomorze

Kongres Miasto – Woda – Jakość Życia – 15-16 października, Wrocław

W tym roku premierę będzie miało około 10 publikacji Wydawnictwa Fundacji GAP. Powstanie m.in. Raport OEES 2024 – publikacja dot. hasła przewodniego Dusza Europy – jako zbiór wypowiedzi wybitnych europejskich intelektualistów (esejów); kolejne edycje indeksów: Water City Index, Indeks Zdrowych Miast i Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski III edycja. Dokumenty programowe z IV Wodnego Okrągłego Stołu i II Samorządowego Okrągłego Stołu. 

A przy współpracy z naszymi partnerami powstaną VI edycja Water City Index, III edycja Indeksu Zdrowych Miast „Zmiana w mieście. Koalicje rzecznicze, projekty zmian, budowanie większości” pod red. Rafała Matyji (wyd. Scholar).” – mówi Monika Woźniak, – koordynatorka think tanku OEES HUB i wydawnictwa Fundacji GAP 

Szczegółowe informacje na temat działań Fundacji GAP dostępne są na stronie: https://fundacjagap.pl/

Skip to content