Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej z Krakowa i podregionu Krakowskiego

Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej z Krakowa i podregionu Krakowskiego

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego dla podmiotów ekonomii społecznej z Krakowa i podregionu krakowskiego (tj. powiatów bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego).

Oferujemy:

 • bieżące doradztwo w zakresie codziennej działalności (przykładowa tematyka:
  prowadzenie działalności odpłatnej/gospodarczej, uzyskanie/utrzymanie statusu PS,
  kwestie formalne)
 • doradztwo w tematyce zamówień publicznych
 • doradztwo specjalistyczne np. biznesowe, prawne, księgowe, marketingowe (w wymiarze
  ok. 15 godz. dla organizacji)
 • możliwość udziału w szkoleniach.

Zapraszamy do współpracy podmioty ekonomii społecznej w tym: organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich), kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, a także CISy, KISy, ZAZy oraz WTZy oraz organizacje, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze jest bezpłatne.

Na zgłoszenia czekamy do 13 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin wraz z załącznikami znajdują się:

1. dla organizacji z Miasta Krakowa: https://www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/oferta-malopolskiego-osrodka-wsparcia-ekonomii-spolecznej-miasto-krakow/wsparcie-istniejacych-podmiotow-ekonomii-spolecznej-oraz-przedsiebiorstw-spolecznych-zadanie-4

2. dla organizacji z powiatów bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego,
proszowickiego, wielickiego:
https://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/oferta-malopolskiego-osrodkawsparcia-ekonomii-spolecznej-podregion-krakowski/wsparcie-istniejacych-podmiotow-ekonomii-spolecznej-oraz-przedsiebiorstw-spolecznych-zadanie-4-1

Więcej informacji można uzyskać:

 • pisząc na adres: mowes@fundacjagap.pl
 • dzwoniąc do Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej tel. 12 423 76 05 wew. 4

Projekty realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, typ projektu A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej.

Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Skip to content