Działania na rzecz studentów

Działania na rzecz studentów

Fundacja GAP została założona przede wszystkim z myślą o wspieraniu studentów kierunków Gospodarka i Administracja Publiczna oraz Administracja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie poprzez uzupełnienie oferty dydaktycznej. Jednym z naszych celów w tym zakresie jest ułatwianie studentom wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez Program Stażowy angażujący największych polskich pracodawców, którzy umożliwiają najbardziej wyróżniającym się studentom odbycie płatnych staży.

Fundacja GAP jest również organizatorem corocznej uroczystej promocji absolwentów GAP, podczas której najlepszemu absolwentowi studiów II stopnia kierunku GAP przyznaje się prestiżową nagrodę im. prof. Jerzego Indraszkiewicza. Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla osoby, której zainteresowania wykraczały poza program akademicki i która może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami, a także aktywnością w działalności na rzecz środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych czy społeczeństwa obywatelskiego.

Studenci mogą również: tworzyć artykuły naukowe, włączać się w organizację wydarzeń realizowanych przez Fundację GAP, realizować praktyki zawodowe i staże w Fundacji, brać udział w procesie produkcji filmów dokumentalnych, realizować swoje pasje związane z kulturą, sztuką i sportem.

Ponadto Fundacja, w ścisłej współpracy ze środowiskiem studenckim GAP, tj. Kołem Naukowym GAP, Kadrą GAP i Klubem Turystycznym GAP, działa na rzecz integracji i rozwoju środowiska studenckiego. Włącza się w organizację m.in. debat oksfordzkich, konferencji studenckich, corocznego balu karnawałowego („Bal GAP”), Rajdu GAP czy Wieczorów Klubowych GAP.

Więcej informacji o działaniach na rzecz studentów można znaleźć tutaj.

Skip to content