Rozwój społeczno-gospodarczy

Rozwój społeczno-gospodarczy

Fundacja stała się także jedną z najważniejszych organizacji działających w obszarze aktywizacji obywatelskiej w Małopolsce oraz wsparcia III sektora. Realizacja licznych projektów na rzecz rozwoju partycypacji społecznej, wzmocnienia współpracy administracji publicznej i NGO, a także tworzenia sieci organizacji pozarządowych w regionie jest tego najlepszym dowodem. Do najciekawszych inicjatyw w tym zakresie należy realizacja m.in. projektów:

 1. „Partycypacja społeczna w praktyce – wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski” (2013-2014),
 2. „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków” (2013-2015),
 3. „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego” (2014-2015),
 4. „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” (2014-2015),
 5. „Coaching obywatelski” (2015-2016),
 6. „Potrzebny Aktywny Senior” (2015),
 7. „Dojrzały e-obywatel” (2016).

W zrealizowanych przez Fundację GAP inicjatywach, których głównym celem była aktywizacja w zakresie polityk publicznych, udział wzięło łącznie ponad 1000 uczniów, seniorów oraz liderów społeczności lokalnych.

Wśród działań realizowanych przez Fundację GAP na rzecz rozwoju lokalnych społeczności warto wymienić również następujące projekty: „Aktywizacja miast – Lanckorona i Niepołomice”, „Archiwum Lanckorońskie”, „Archiwum Szczawskie”, „DANONE/Podziel się Posiłkiem”.

Ponadto Fundacja GAP jest wydawcą raportów i opracowań naukowych w obszarze szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego, m.in.:

 1. „Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym czego nie ma, a jest bardzo potrzebne”, red. Jerzy Hausner (2015),
 2. Raport „Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej ludzie gospodarczej?”, red. Jerzy Hausner (2014),
 3. „Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk”, red. Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek (2014),
 4. „Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”, Wydawca: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (partner wydawniczy) (2013).
Skip to content