UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY

UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY

Polecamy Państwa uwadze dwie ważne publikacje Wydawnictwa GAP o tematyce edukacji:

  • Podręcznik pt. “Uniwersytet Odpowiedzialny. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej. Podręcznik dla nauczycieli i rodziców”. Jest to niezbędna lektura dla wszystkich nauczycieli, uczniów oraz rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i średnich
  • Raport „Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności”, tę publikację dedykujemy w szczególności: przedstawicielom środowiska akademickiego, instytucjom publicznym zajmującym się edukacją oraz dyrektorom szkół.

Obie pozycje znajdziecie na stronie: www.oees.pl/do-pobrania

Publikacje zostały opracowane w ramach projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pt. Program Pilotażowy „Uniwersytet Odpowiedzialny”. Szczegóły na temat projektu dostępne są na stronie:www.uniwersytetodpowiedzialny.pl

Zapraszamy do lektury!


Skip to content