Oczy Szeroko Otwarte – warsztaty dydaktyczne dla szkół

Oczy Szeroko Otwarte – warsztaty dydaktyczne dla szkół

Zapraszamy uczniów krakowskich szkół podstawowych do udziału w warsztatach dydaktycznych z zakresu aspektów społeczno-ekonomicznych.

Celem warsztatów jest:

  • przybliżenie uczniom elementów wybranych dyscyplin społecznych, które opisują i wyjaśniają otaczający ich świat poprzez zaproszenie do dyskusji warsztatowych na ważne tematy społeczne i ekonomiczne;
  • przedstawienie związków prezentowanych pojęć z codziennymi życiowymi doświadczeniami młodych ludzi, dokonywanymi przez nich wyborami w sytuacjach konfliktowych poprzez przygotowanie przykładów ilustracyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych;
  • pobudzanie i rozwijanie samodzielności w analizowaniu i ocenianiu zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych;
  • zachęcanie młodych ludzi do aktywności w sferze poszerzania swojej wiedzy o najważniejszych problemach gospodarczych, społecznych, politycznych, kulturowych, do czynnego udziału w dyskursie dotyczącym kierunków i tempa przemian modernizacyjnych w Polsce.

Warsztaty adresowane są do uczniów szkół podstawowych z terenu m. Kraków. Zgłoszenia na warsztaty dokonują Szkoły Podstawowe chcące uczestniczyć w Projekcie.

Zgłoszenie można składać w formie papierowej na adres: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@fundacjagap.pl.

Zgłoszenia na warsztaty należy dokonać w terminie do 14.09.2018 r. do godziny 15.00.

Regulamin udziału w warsztatach

Formularz zgłoszeniowy dla szkół

Oświadczenie uczestnika warsztatów

Zgoda na przetwarzanie danych