Publikacje OEES

Publikacje OEES

Open Eyes Economy to ruch intelektualny koncentrujący uwagę na wartościach, nie tylko ekonomicznych, zmierzający do tego, aby zaangażować w dyskusję jak największą liczbę przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych. Prezentujemy intelektualne założenia ekonomii otwartych oczu – nowego ruchu intelektualnego, który chce oprzeć gospodarkę na wartościach społecznych.

 

  • Open Eyes Book jest pomyślana jako generator przemyśleń teoretycznych. Zawarte w niej artykuły są napisane przez kluczowych kongresowych mówców i stanowią podstawę ich wystąpień podczas każdej edycji Open Eyes Economy Summit. Ich prace mają pobudzać do refleksji i dyskursu, służyć formowaniu perspektywy poznawczej, stworzeniu drogi dla ekonomii wartości i praktyki gospodarczej odwołującej się do niej.

 

  • Discussion Papers to wydawnictwo merytoryczne seminariów zorganizowanych w ramach cyklu wydarzeń Open Eyes Economy on Tour, wydarzeń poprzedzających i przygotowujących Open Eyes Economy Summit, skupiających szerokie grono osób zainteresowanych rozwojem ekonomicznym.

 

 

  • Open Eyes Magazine to miniprzewodnik po tematach i ideach Open Eyes Economy. Opisujemy w nim wyzwania, jakie stoją przed współczesnym światem, i pokazujemy, jak im sprostać, nie zapominając o wartościach, na których opieramy FIRMĘ-IDEĘ, MIASTO-IDEĘ oraz MARKĘ-KULTURĘ – filary Open Eyes Economy. „Open Eyes Magazine” dotyczy ekonomii, ale mówi o niej w sposób, który jest w stanie zainteresować i poruszyć każdego, kto ceni sobie refleksję nad otaczającym go światem. Pokazujemy w nim konkretne przedsięwzięcia i działania motywowane i wynikające z innego, nowego spojrzenia na działalność gospodarczą.

 

Bloki tematyczne magazynów Open Eyes to:

  • FIRMA-IDEA – godne podziwu, wzbudzające zaufanie, odpowiedzialne i społecznie zaangażowane firmy. Przedsiębiorstwa, które mają ambicje zmieniać świat, uczciwie i świadomie wytwarzając prawdziwe wartości;
  • ŁAD MIĘDZYNARODOWY – świadomość globalnych uwarunkowań tworzących system naczyń połączonych, poszerzenie horyzontów, myśl o odpowiedzialności ponad granicami. Wiedza o tym, co nas dziś międzynarodowo łączy, a co dzieli, jest niezbędna dla zrozumienia szerokiej perspektywy;
  • MARKA-KULTURA – marki świadomie i wspólnie ze swoimi społecznościami wytwarzające prawdziwą kulturę. Wspólne wartości składają się na estetyczny, przemyślany świat, w którym całemu społeczeństwu żyje się lepiej;
  • MIASTO-IDEA – przestrzenie publiczne zwrócone ku ludziom, inteligentnie zarządzane, rozwijające się w równowadze ze środowiskiem naturalnym, zielone, przyjazne, coraz bardziej samowystarczalne.

 

Ekonomia, Kulturoznawstwo, Nauki o polityce publicznej, Socjologia

Wszystkie publikacje można znaleźć na oees.pl

Skip to content