Organizacja konferencji i seminariów

Organizacja konferencji i seminariów

W ramach swojej działalności statutowej Fundacja GAP organizuje sympozja naukowe, konferencje, debaty i seminaria. Zespół Fundacji ma w tym zakresie długoletnie doświadczanie i to nie tylko organizacyjnie, co zostało docenione przez wiele podmiotów, ale również merytoryczne. Naszym ważnym atutem jest szeroka grupa współpracowników, wśród których znajdują się m.in. badacze i naukowcy ze środowisk uniwersyteckich, eksperci ze świata administracji rządowej i samorządowej, biznesu i trzeciego sektora.

Dysponując silną pozycją w środowisku naukowym i eksperckim posiadamy potencjał pozwalający na organizację konferencji naukowych, seminariów, debat bądź innych form publicznej dyskusji dla jednostek administracji publicznej.

Projekty dla JST

ZOBACZ

Skip to content