Szkolenia i doradztwo

Szkolenia i doradztwo

Jako Fundacja mamy również duże doświadczenie w organizacji oraz prowadzeniu szkoleń i doradztwa z tematyki dostosowanej do potrzeb danej grupy. Do tej pory w przygotowanych przez nas szkoleniach brali udział przede wszystkim przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Dzięki współpracy z szerokim gronem doświadczonych ekspertów i szkoleniowców z różnych dziedzin mamy możliwość realizacji bardzo specjalistycznych szkoleń oraz sesji doradczych. Przykładowe obszary tematyczne, których dotyczyć mogą nasze szkolenia:

  1. centra usług wspólnych,
  2. instrumenty współpracy finansowej i pozafinansowej między JST i NGO (m.in. regranting, pożyczki i poręczena, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna),
  3. narzędzia partycypacji społecznej,
  4. zarządzanie ryzykiem,
  5. zarządzanie zasobami ludzkimi,
  6. zarządzanie procesami w JST,

 

Przygotowywane przez nas szkolenia organizowane są kompleksowo, tj. proponujemy cel, zakres merytoryczny, program, cel oraz czas trwania szkolenia, które następnie konsultujemy z klientem, opracowujemy i przygotowujemy materiały szkoleniowe dla uczestników, w razie potrzeby zapewniamy sale, catering oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.

Projekty dla JST

ZOBACZ

Skip to content